Gebiedsvisie Stadionpark

Plangebied Stadionpark vanuit de lucht.

Overzichtskaart concept gebiedsvisie Stadionpark

De gemeente Rotterdam gaat het gebied Stadionpark op Rotterdam-Zuid rond stadion De Kuip een metamorfose geven. Er komt ruimte voor woningbouw e bedrijven en er is een plek gereserveerd voor het nieuwe Feyenoord-stadion ten westen van de Veranda. Dit staat in de Gebiedsvisie Stadionpark die het college van burgemeester en wethouders op 28 september heeft gepresenteerd.

De visie in vogelvlucht

Behalve het nieuwe voetbalstadion bij de Veranda en de bedrijventerreinen langs de Stadionweg maken het Eiland van Brienenoord, de Sportcampus en het park De Twee Heuvels deel uit van de visie. Door hiernaar in de visie te kijken als één geheel wordt er eenheid en samenhang in het gebied gecreëerd. Naast aantrekkelijke woningbouw (eventueel 750 tot 1.000 woningen) komt er ruimte voor bedrijven en winkels. Maar ook voor groen, sport, recreatie en vrijetijdsbesteding. Betere verkeers- en oeververbindingen maken de visie compleet.

Totstandkoming

Voor de zomer hebben ruim 700 bewoners, ondernemers en bezoekers van het gebied hun mening over de conceptgebiedsvisie gegeven en ideeën aangeleverd. Dit leverde ruim 4.000 inhoudelijke reacties op waarmee de conceptvisie is afgerond tot de gebiedsvisie die er nu ligt.

Betrokken blijven

Als u geïnformeerd wilt blijven en de ontwikkelingen van beleidsvisie wilt volgen kunt u dit ook doen via de Facebookpagina. De volledige gebiedsvisie staat op deze pagina bij ‘Zie ook’.

Video resultaten participatie